Általános szerződési feltételek

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) a TENGRINOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett deprint.hu weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF hatálya minden jogügyletre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed, mely a deprint.hu oldalon történik.

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: TENGRINOR Bt.
Székhelye: 4032 Debrecen, Akadémia u. 125.
Email címe: volgyi.adam@tengrinor.hu
Cégjegyzékszám: 09-06-012087
Adószám: 21517824-2-09
Telefonszáma: +36 52/512-900/22764 mellék
Webcím: www.deprint.hu

Alapvető rendelkezések

  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. A deprint.hu oldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

A szerződés az elektronikus úton leadott megrendelés beérkezését és annak Szolgáltató általi visszaigazolását követően nem mondható fel, az elállási jog nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) c) pont alapján a deprint.hu oldalon forgalmazott termékek olyan, nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket „a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, és … egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”.

Regisztráció

A weboldalon keresztül történő megrendeléshez nincs szükség regisztrációra.

Megrendelés

A deprint.hu oldalon különféle nyomtatási és azzal kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére van lehetőség.

A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

A megrendelni kívánt szolgáltatásokat a kiválasztást követően tudja az Ügyfél a „Megrendelem” gomb megnyomásával megrendelni. A megrendelés beküldésekor az alábbi adatokat kell megadni: személyes adatok (név, email cím, telefonszám), valamint átvételi mód.

A megrendelés beérkezéséről legkésőbb 1 munkanapon belül a Szolgáltató visszaigazoló emailt küld, amely rögzíti a megrendelt szolgáltatások megnevezését, árát és mennyiségét, továbbá a megadott szállítási és számlázási adatokat, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő összeget.

Az olyan termékek esetében, ahol a honlapon ár vagy tájékoztató jellegű ár nem adható meg, mert a termék egyes jellemzői az Ügyféllel további egyeztetést kívánnak, a megrendelés és visszaigazolás folyamata a következő:

A kívánt szolgáltatásokra a kiválasztást követően tud az Ügyfél az „Ajánlatot kérek” gomb megnyomásával pontos árajánlatot kérni. Az ajánlat beküldésekor az alábbi adatokat kell megadni: személyes adatok (név, email cím, telefonszám).

Az ajánlatkérés beérkezéséről legkésőbb 1 munkanapon belül a Szolgáltató visszaigazoló emailt küld, amely tartalmazza a szolgáltatások megnevezését, árát, mennyiségét és a teljesítés várható időpontját. Az Ügyfélnek ez esetben válasz emailben lehetősége van bármilyen módosításra, pontosításra, illetve az ajánlatkérés véglegesítését követően emailben köteles jelezni, hogy a kívánt szolgáltatást megrendeli.

Amennyiben az Ügyfél a visszaigazoló emailben hibát észlel, azt jeleznie kell emailben vagy telefonon a Szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a Ptk. 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadók.

Értékesítési árak

A Szolgáltató által a deprint.hu honlapon kínált termékek többségükben nem fix áras termékek, hanem a végleges értékesítési árak az Ügyfél által biztosított elektronikus állományok és a megrendelés folyamatában megadott számszerű adatok alapján alakulnak ki. Mivel a megrendelés során az Ügyfél oldalán fennáll a hibás, az adott megrendelés teljesítésére alkalmatlan elektronikus állományok átadásának, valamint az értékesítés ár pontos meghatározásához szükséges adatok nem megfelelően rögzítésének a lehetősége, a Szolgáltató a megrendelés folyamatában kizárólag tájékoztató árak megadását vállalja.

Ennek megfelelően a megrendeléskor kapott, a deprint.hu oldal által automatikusan generált, visszaigazoló email is ezt a tájékoztató jellegű árat tartalmazza, amely a Szolgáltató szándékai szerint pontos, ugyanakkor előfordulhat, hogy kis mértékben eltér a végleges, átadáskori értékesítési ártól.

Egyúttal a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megrendelés folyamatában az elektronikus felületen megjelenő és a visszaigazoló emailben közölt tájékoztató jellegű ár és a Szolgáltató által a kapott elektronikus állományok és adatok alapján számított ár között az eltérés meghaladja a 10%-os mértéket, a megrendelés teljesítését felfüggeszti, és az Ügyféltől kapott elérhetőségeken (email, telefon) haladéktalanul egyeztetést kezdeményez az Ügyféllel a megrendelés teljesítése és annak ellenértéke kapcsán.

Amennyiben az elektronikus felületen megjelenő és a visszaigazoló emailben közölt tájékoztató jellegű ár és a végleges, átadáskori értékesítési ár közötti eltérés a 10% mértéket nem haladja meg, a megrendelés teljesítésének a folyamata automatikusan elindul, és az Ügyfélnek a fenti „Alapvető rendelkezések” értelmében nincs lehetősége a megrendeléstől való elállásra, illetve a megrendelt termékek átvételének megtagadására.

Szolgáltatás teljesítése személyes átvétel

Az Ügyfél az elektronikus felületen választhatja a megrendelt termékek személyes átvételét, amelynek helye a Szolgáltatónak a Debreceni Egyetemen működő üzletei:

1) Debreceni Egyetem – Kémia Épület. Cím: 4032 Debrecen, Egyetem sugárút 1. Telefon: +36 52 512-900/22764

2) Debreceni Egyetem – Nagyerdei Étterem épülete. Cím: 4032 Debrecen, Egyetem sugárút 1. Telefon: +36 52 512-900/22022

Személyes átvétel esetén a fizetés módja: készpénzes vagy bankkártyás fizetés.

Szolgáltatás teljesítése szállítással Debrecen belterületén

Az Ügyfél az elektronikus felületen választhatja a megrendelt termékek Szolgáltató általi szállítás útján történő átvételét, amelynek érdekében az Ügyfél az elektronikus felület megfelelő helyén pontosan rögzíti a szállítási címet, továbbá a Szolgáltató általi megkeresésre egyeztet az átvétel pontos időpontja tekintetében.

A megrendelt termékek szállítására az alábbi díjszabások az irányadók:

1) Szállítás a Debreceni Egyetem Debrecen város belterületén lévő egységeibe: díjmentes

2) Szállítás Debrecen város belterületén belül: 5000 Ft bruttó szolgáltatási értékig a szállítási díj egységesen bruttó 1200 Ft.

Szállítással történő szolgáltatásnyújtás esetén a fizetés módja: készpénzes fizetés.

 

Szolgáltatás teljesítése szállítással Debrecen belterületén kívül

Az Ügyfél az Debrecen belterületén kívüli szolgáltatási igényével kapcsolatban köteles a Szolgáltatóval előzetesen felvenni a kapcsolatot, és a kívánt szolgáltatások igényelt teljesítésével, illetve annak díjszabásával kapcsolatban a Szolgáltatóval külön egyeztetni.

Szavatosság

Hibás teljesítés esetén az Ügyfél köteles a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a Szolgáltatót emailben. Az esetben a Szolgáltató megvizsgálja a kifogásolt terméket, és indokolt panasz esetén a kért szolgáltatást ismételten, saját költségére teljesíti. A Szolgáltató a minőségi panaszok vizsgálatakor kizárja annak a lehetőségét, hogy a kifogásolt termék helyett, a hibás teljesítés javításaként olyan terméket állítson elő, amelynek bármilyen jellemzője eltér az Ügyfél által a megrendelésben eredetileg meghatározott termékjellemzőktől.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a deprint.hu oldalon megrendelt termékek esetében elállási jog nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) c) pont értelmében a deprint.hu oldalon forgalmazott termékek olyan, nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztó utasítása alapján állítottak elő, és egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ennek megfelelően az Ügyfél a deprint.hu oldalon megrendelt összes termék tekintetében az elállási jogáról kifejezetten lemond.

Panaszkezelés

Az Ügyfél a szolgáltatással vagy a Szolgáltatóval kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Cím: 4032 Debrecen, Akadémia u. 125.

Email: volgyi.adam@tengrinor.hu

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek rendezése érdekében az Ügyfél kezdeményezheti békéltető testület eljárását, amennyiben békés úton nem sikerül megoldani a fogyasztói jogvitát.

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

Hajdú- Bihar megyei békéltető testület:

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13–15.

Telefon: +36 52/500-710, 52/500-745

Email: bekelteto@hbkik.hu

Adatkezelés

A DePrint a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra – a kapcsolatfelvételkor megadott e-mail címeket és más elérhetőségi adatokat ennek megfelelően kizárólag kapcsolattartásra – használja fel, továbbá azokat a rendelések teljesítésétől számított legfeljebb 30 napon belül törli.

A Tengrinor Bt. honlapja automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) saját célra adatokat nem gyűjt. A deprint.hu oldal a WordPress tartalomkezelő rendszer révén működik. A WordPress szolgáltatója az Automattic Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA).

A WordPress valamint a Google analitikai célokra adatot gyűjt a deprint.hu látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és az oldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizáltak, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sor kerülhet IP-címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra.

A DePrint megrendelőinek személyes adatait harmadik félnek nem adja át, továbbá adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. sz. adatvédelmi törvény, a módosított 2011. évi CXII. sz. információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.